Các loại kênh phân phối quốc tế

Các chuyên gia Marketing quốc tế thường quan tâm đến về những mô hình kênh phân phôí mà họ gặp trên thị trường thế giới. Hầu hết mọi công ty thương mại quốc tế đều phải sử dụng ít nhất…
Dự đoán nhu cầu tương lai

Sau khi đã xem xét qua các phương pháp đánh giá nhu cầu thị trường hiện tại, bây giờ chúng ta sẽ khảo sát những phương pháp để dự đoán nhu cầu tương lai. Chỉ có rất ít loại sản…

Muốn xây dựng một chiến lược tiếp thị tốt nhà tiếp thị phải tìm hiểu quá trình tìm kiếm thông tin của khách hàng trong thị trường mục tiêu. Có các chiến lược được đề nghị như sau: duy trì,…